Aktuelt

Lønnsomt å være lønnsom

Etter å ha lett etter investeringer i skogbransjen med Investinors skogmidler i tre år, og skjelt til annen norsk industri også, sier Stig Andersen seg mye enig i Eli Moens analyse av norsk industrimentalitet. Og han også ønsker seg et norsk skogindustrilokomotiv etter finsk modell.Les mer om industrikultur i Norsk Skogbruk nr 2