Aktuelt

Lederskifte i Glommen Mjøsen Skog

Heidi Hemstad (52) ble valgt til ny leder med 61 mot 5 stemmer i Glommen Mjøsen Skog da det ble holdt digitalt årsmøte på kveldstid 16.juni. Dagens leder Terje Uggen var ikke innstilt av valgkomitèen, men fikk likevel to stemmer.Årsmøtet ble administrert fra Glommen Mjøsens kontor på Borgheim i Elverum, mens de 66 delegatene fra de ulike områdene var samlet på andelslagets distriktskontorer, til sammen ti steder. Teknologien fungerte rimelig greit og årsmøtet ble gjennomført på rundt tre timer. 

Det hele gikk temmelig pyntelig for seg, men temperaturen steg et par hakk da Morten Øie, daglig leder i Furnes almenning tok ordet: – For oss i almenningene er det jo litt merkelig at Terje Uggen kastes før den perioden der styrelederen ifølge fusjonsavtalen skal komme fra Mjøsen er omme. Kan noen forklare hva som gjør Terje uegnet og den nye lederen egnet? Valgkomitèleder Egil Magnar Stubsjøen ba om forståelse for at han ikke ville karakterisere enkeltkandidater i et slikt forum, men sa at valgkomitèen hadde gjort en grundig jobb og sto enstemmig bak innstillingen på nytt styret, det beste for landets største andelslag framover. Og dette stilte altså et overveldende flertall av delegatene sag bak. 

Alle de andre valgene var enstemmige, det betyr at Ole Th. Holth fortsetter som nestleder, inn i styret kom tidligere NSB-sjef Einar Enger (69) og almenningsbestyrer Gaute Nøkleholm (49). Ettersom Glommen Mjøsen Skog ifølge Uggen har hatt «verdens største styre» var det en hel skokk som måtte takkes for innsatsen. Uggen foretok digitale overrekkelser av økser til Ole Randin Klokkerengen, Asbjørn Bjørnstad, Per Olav Løken, Jens Holene, True S. Schildmann og Sigrid Bergseng. Deretter han selv ble takket av nestleder Ole Th. Holth, dog uten overrekkelse av øks.

Den nye lederen Heidi Hemstad eier og driver Ousdal gård på Nes i Ringsaker og er daglig leder for Norsk Spelt as, som altså selger mel fra denne urgamle kornsorten. Hun har tidligere vært med i styret både i Moelven Industrier og Mjøsen Skog, der hun gikk ut av styret i 2013.

Les mer om årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog i Norsk Skogbruks neste papirutgave nr 6.