Aktuelt

Kommentar: Å bli sett

Kunstner Marina Abramovic hadde på sin utstilling i 2010 et innslag av performance kunst. Hun satte seg bak et bord og tok imot besøkende på andre siden av bordet. Disse satt hun og så på i ett minutt, før de gikk igjen. Innslaget var så populært at folk stod i lange køer for å oppleve kunstner Abramovic. Folk elsker å bli sett.I Trøndelag har «skogpådrivere» gjort seg samme erfaringen. Man har utarbeidet et kurs for å utdanne skogmentorer. Disse skal besøke nye skogeiere kort tid etter overtakelse. Slik kan de være en diskusjonspartner og kanal inn til næringen i lokalmiljøet. Den praktiske og faglige nytten av dette er udiskutabel og svært synlig. Det interessante er at man har innsett behovet for å utdanne folk i «å møte andre». Kurset inneholder to hele kapitler om «å møte den nye skogeieren». Erfaringene hos de som tar kurset er at denne biten er den viktigste. Ofte kan de faget sitt godt fra før. Og skogeierne som blir møtt, opplever det samme – at det er godt å bli tatt imot av noen i bygda og bli en del av den lokale næringen. «Møtet» har stor betydning.

Det handler om å lytte – og se. Å sitte på andre siden av bordet og være interessert i «den nye skogeieren» og hans/hennes anliggender, i denne sammenheng skogen de eier. Vi tror det er like genialt som det er enkelt. Å se folk er undervurdert. Vi tror denne oppmerksomheten til nye skogeiere vil gi resultater! At det vil stimulere til aktivitet. For folk elsker å bli sett!