Aktuelt

Jobber videre med pelletsproduksjon på Follum

 Som enkelte vil huske har Enova åpnet pengesekken for pelletspro- duksjon i denne regionen før. I november 2015 ble det feiret med kake i Skogeierforbundets lokaler, etter at selskapet Arbaflames planlagte produksjon av brun pellets (for anledningen kalt biokull) på Follum fikk tilsagn på 138 millioner i støtte. Siden har fint lite skjedd, men adm. dir. Håkon Knappskog i Arbaflame sier til Norsk Skogbruk at de fortsatt arbeider med å realisere prosjektet og er sterkt oppløftet av den økende etterspørselen fra europeiske kull- kraftverk. Noen kommentar til om Moelvens satsing 20 km unna påvirker Arbaflames planer har Knappskog ikke.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.