Aktuelt

Innmålingen i mai på samme nivå som i fjor

I mai ble det målt inn 870 000 kubikkmeter tømmer. Det er om lag det samme som i mai i fjor. Sagtømmerprisen på gran gikk litt opp, de andre sortimentene hadde stabile priser.Innmålingen av tømmer i mai var på samme nivåsomifjorogsomi2014.I2013og 2015 lå innmålingen noe lavere. Så langt i år er det målt inn snaut 4,4 millioner kubikkmeter. Det er 100 000 kubikkmeter mer enn etter fem måneder i 2016, og til tross for lav avvirkning i april ligger det fortsatt an til rekordhogst i år.

Les mer om tømmerprisene i Norsk Skogbruk nr 6