Aktuelt

Innblanding av importert biodrivstoff trappes videre opp

Stortinget vedtok nylig at innblandingskravet for biodrivstoff skal økes videre til 24,5% fra nyttår, noe som i utgangspunktet medfører behov for nesten en milliard liter biodrivstoff i 2021. Men samtidig varsles det i Statsbudsjettet for 2021 at andelen avansert biodrivstoff skal være minst 9%. Dobbelt-tellingen av dette gjør at opptrappingen kan oppfylles uten at volumet øker. Uansett må så godt som alt biodrivstoffet komme fra utlandet.Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.