Aktuelt

Idyllisk markering av 5% skogvern

Da det ble fattet vernevedtak for 46 nye områder rett før jul ble det erklært at skogvernet passerte 5 %, og at man dermed er halvveis til målet som ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Dette ble markert med et seminar hos Miljødirektoratet, der skogeierne fikk mye skryt.– Vi må gi honnør til skogeierne for ordningen med frivillig vern. Dette var deres ide og den har vært avgjørende for at vi i dag har kommet så langt som vi har, sa miljødirektør Ellen Hambro. Dette ble fulgt opp av Klima- og miljødepartementets ferske statssekretær Maren Hersleth Holsen. – Skogvernet er en suksesshistorie i Norge. Jeg var leder i Norges Bygdeungdomslag og gjest på Skogeierforbundets årsmøte i 2000, da frivillig vern ble lansert, fortalte hun. Og hun fikk selvfølgelig med at «vernetempoet» har økt under den sittende regjeringen. – Vi har brukt 2,8 milliarder på å verne 552 områder, av disse er 480 et resultat av frivillig vern i privat skog. I arbeidet må vi fokusere på å rette opp skjevheter og fylle mangler i det som hittil er vernet, sa Holsen, som var politisk rådgiver for Lars Sponheim da han var Landbruksminister i 2004-05.

Og etter seminaret har Miljødirektoratet meddelt at produktiv, lavereliggende skog i Sør-Norge vil bli prioritert i det videre arbeidet.

– Det er en målsetting at vi skal sikre et representativt utvalg av norske skoger for framtida. موقع مراهنات كرة قدم Det betyr at verneområdene skal fange opp den variasjonen som finnes i skogen vår. كازينو عربي Fylkene rundt Oslofjorden, nedover Sørlandskysten og på Vestlandet har lavest andel vernet skog. قمار اون لاين Her finnes viktig skogsnatur som prioriteres for å nå målet om representativt vern. Det vil vi ta hensyn til i verneprosessene som kommer, sier Ellen Hambro.

Les mer her