Aktuelt

Hogstmaskindata som handelsvare?

Det er ikke bare i Norge at eierskapet til dataene som hogstmaskinene produserer diskuteres. I Finland har dette vært et tema i mange år, og nå har det nske maskinentreprenørforbundet fått laget en anbefaling om håndtering av slike data.Lederen for finske Koneyrittäjät, som tilsvarer det norske MEF, var nylig i Norge og presenterte arbeidet som er gjort for å få oversikt over datafiler og rettigheter. Han opptrådte både på Skogforum på Honne og på MEFs temadager på Lillehammer.

Simo Jaakkola mente at man bør være opp­merksomme på at det etter en drift er gene­rert store mengder data i en hogstmaskin. Det er både de data som er lastet inn i for­ kant av drifta om geografien og eiendommen og informasjonen disse er knyttet til fra databaser om hensynskrevende habitater, vernede områder og fornminner. Men også data fra skogeiers driftsplan og fra industri­ens bestilling. Og selvfølgelig data som pro­duseres underveis mens jobben gjøres, som tidsbruk, hva som er produsert, hvor det er kjørt og så videre. Også teknisk informasjon om selve maskina finnes der.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.