Aktuelt

Hele overskuddet til etterbetaling

AT Skog er ikke lenger eier i Moelven og blir dermed ikke velsignet med aksjeutbytte derfra. Men høy tømmerpris og like stort volum som i rekordåret 2021 genererer likevel et overskudd på 30,5 millioner kroner i 2022. Styret foreslår å dele ut alt sammen til eierne, noe som betyr rundt 21 kroner pr m3 i etterbetaling på tømmer levert i 2022. 

AT Skogs kvantum var halvannen million kubikkmeter i fjor, omtrent nøyaktig det samme som året før. To tredjedeler ble videresolgt i Norge, mens resten ble eksportert, også denne fordelingen er helt uendret fra året før. Og dette har altså generert et overskudd på 30 millioner i morselskapet.

Men AT Skog med mer enn skogbruk, pengene de fikk for Moelvenaksjene ble brukt til å kjøpe fire industribedrifter (Hasås, Eikås Bruk, Lundgrens Hyvleri og de resterende aksjene i Telemarksbruket). Disse er organisert i datterselskapet AT Industrier. Den 60 sider lange årsmeldingen har ikke funnet plass til resultatene for hver enkelt av disse heleide bedriftene, men det framgår at det samlede overskuddet i AT Industrier er på 40 millioner. Dette bringer konsernresultatet opp i 68,5 millioner, men overskuddet fra industribedriftene skal etter det vi forstår brukes til videre investeringer i disse.

Styreleder Olav Veum og konsernsjef Anders Øynes oppsummerer 2022 i en kvarters koseprat tilgjengelig på AT Skogs nettsider. Her framgår det en viss bekymring for det siste halvårets kraftige fall i etterspørselen etter sagtømmer. Men de trøster seg med at etterspørselen på eksportmarkedet fortsatt er høy og med gode priser på masse- og ikke minst energivirke

Her framgår det også at årets utsendinger til årsmøtet, som finner sted 10. mai, skal velges gjennom digitale avstemninger. Og samtalen rundes av med en innstendig appell til skogeierne om å melde seg på en ungskogpleiekampanje. For på det punkt var fjorårets aktivitet definitivt mindre enn ønskelig.

 

Les mer fra Norsk Skogbruk Nr 4