Aktuelt

Heidner – bioøkonomi- klynge med ny status

NCE Heidner Biocluster er tildelt den nasjonale grønne ledertrøya, skriver de selv etter at de fikk den høyeste av klyngestatsusene tildelt 8. november, såkalt NCE (Norwegian Centres of Expertice). Heidner omtaler også seg selv som Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. En Heidner-bedrift driver primært jordbruksbasert industri både regionalt og nasjonalt. Klyngestatusen gir fem millioner årlig til videre arbeid med bioøkonomiprosjekter for deltakerne.I tillegg til samarbeid mellom de grønne bedriftene ønsker Heidner med ny klyngestatus også å få til mer samarbeid med blå sektor fremover. – Det foregår allerede mye spennen- de utvikling innen blå og grønn sek- tor, og vi ønsker å koble de dyktigste folkene og dele den beste kunnskapen på tvers av sektorene. Vi tror på at dette vil utløse potensialet for økt bærekraftig verdiskaping, mener klyngeleder Kristiane Haug Berg. Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE, eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Programmet skal bidra til å målrettet forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i NCE- klyngene. NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder.

Alt dette i følge en pressemelding fra Heidner.

Les mer om bioøkonomi i Norsk Skogbruk nr 12.