Aktuelt

Haslestad Sagbruk: Bedre kvalitet når trelasten sorteres automatisk

Samfunnet vårt digitaliseres og automatiseres – også skognæringa. For sagbrukene skal det nå være mest å hente på mer moderne sortering. Og på Bergene Holms avdeling Haslestad har man akkurat automatisert trelastsorteringa med et nyrenovert justérverket til 20 millioner kroner. Det gir resultater.Les mer fra Haslestad i Norsk Skogbruk nr 2.

Saken fra Haslestad er en del av en serien «Modern Times» om digitalisering og automatisering i skognæringen, i skogen (nr 1), på sagbruket (nr 2) og i industrien (kommer i nr 3).