Aktuelt

Har det skjedd noe i skogbransjen på 17 år?

Partner og daglig leder i konsulentfirmaet Menon Economics Erik W. Jacobsen skrev i 2001 oppgave på BI om utfordringene og anbefalinger for verdiskapning i skog- og trenæringen. Mange av utfordringene er de samme i dag, mener han. طريقة لعب البلاك جاكJacobsen presenterte sammenlikningen på et fagseminar i tilknyt- ning til Skogbrands årsmøte etter oppfordring fra forsikringsselska- pet, som ønsket et blikk på bransjen fra utsiden. Jacobsen viste de lange linjene i sektoren fra årtusenskiftet og fram til i dag. Og selv om mye er likt, kunne han konstatere det mange kjenner på: At bun- nen er nådd og at sektoren nå er i slak oppoverbakke igjen. Særlig har skogbruksdelen av verdikjeden hatt god vekst.

– I 1998 ble de første limtredragerne satt opp på Gardermoen, Norske Skog var blant landets fem største selskaper med en børsverdi på 30 milliarder og klimautfordringene var for spesielt interesserte. betfinal I dag ser bildet annerledes ut. Massivtre er kommet for fullt, Norske Skog er konkurs og skog- og trenæringen er en del av klimaløsningen. Likevel er det mye som likner på situasjonen rundt årtusen- skiftet, starter Jacobsen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.