Aktuelt

Grønn energi og palleklosser

Hovedproduktet fra treindustribedriften Baltic Block i Madona i Latvia er noe så enkelt som pressede palleklosser, produsert av flis fra ymse treslag og lim. Men bedriften omfatter også et trebasert varmekraftverk, som var en viktig drivkraft for etableringen.Les mer i Norsk Skogbruk nr 3