Aktuelt

Granplanter røsket opp med rota

Nordland: Det er revet opp planter fra granplantefelt hos fem grunneiere i Hadsel kommune i Vesterålen. Dette skjer samtidig med Naturvernforbundets nasjonale aksjon for å fjerne fremmede arter, en aksjon som lokalt er fulgt opp med TV-dekning av en dugnad hvor det fjernes oppslag av sitkagran.Denne koblingen har fått Salten Skogselskap til å politianmelde lederen for Naturvernforbundet i Vesterålen, Jan Hatløy, for å ha oppfordret til ulovlig erning av granplanter. Salten Skogselskap er selv en av skogeierne som har fått ødelagt plantefelt. Skogbrukssjef Gjermund Pettersen forteller at dugnaden som på NRK TV framsto som en aksjon for å demonstrere mot regjeringens planer om å plante mer gran som klimatiltak, i virkeligheten var en opprydding for å ska e utsikt fra skogeierens hytte.

– Foryngelsen er resultatet av en liten hogst av sitkagran for ca. 20 år siden fordi skogeieren, som har hytte på skogteigen, ønsket lys og utsikt. Med masse kjørespor på ata og gjenstående sitkagran på alle kanter, kom det opp tett foryngelse på den lille hogstflata. 20 år etter hogsten begynte det altså på nytt å spøke for utsikten til sjøen og til Bø. Her ser de lokale granmotstanderne sin store mulighet til et skikkelig PR- stunt.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr. 10