Aktuelt

Gran i Vesterålen: «Forvanskling» av ny skogplanting i nord

Systematisk trenering av granskogbruk. Gror igjen med ubrukelig bjørkekratt.Mens regjeringen har bebudet at alt byråkrati skal forenkles, blir nyplanting av lutz­gran i nord bare vanskeligere. Denne utviklingen har Inger Grethe Hansen på Sortland fått kjenne.

Hansen er opprinnelig fra en gård i Hol­ mestrand og har skogbruket med seg som kultur og familietradisjon. Derfor ville hun ikke sitte og se produktiv skogsmark bli gjengrodd med bjørkekrattskog på gården, – som forøvrig lever av melkekyr.

– Jeg flyttet hit i 1971. Da stod det ett sit­ kafelt fra 1957 her. Mens liene over oss var beite og bjørkekratt. I 1972 satt en nabo ei venninne og meg til å plante noe gran, som står fint i dag. Siden ble vi opptatt med kyrne og jordbruket. Men mot slutten av 90­tallet ville jeg skape mer skogsproduksjon i liene våre. Det var skogbrukssjefen i området, han Bjørsvik som anbefalte å plante gran. Så jeg satte i gang med lutz, da jeg fikk tak i en plantegjeng. Det var nemlig ikke så lett, forteller Hansen .

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8