Aktuelt

Gran i Vesterålen: Granhetsen i nord

Skogeiere vil plante lutz­gran. Men søknadsprosessene treneres og småplanter røskes opp av aktivister.Siden 2012 har skogeierne måttet søke om å plante sitka og lutz i Vesterålen. Rådgiver skogbruk Jostein Holmeng opplever at søknadsprosessen treneres. I tillegg kan han fortelle om flere tilfeller av hærverk på nyplanta felt. – Vi har jo noen svært engasjerte aktivister i området. Samlet gjør dette at mange skogeiere kapitulerer og planter vanlig gran i stedet, forteller han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8