Aktuelt

Gode tømmerpriser i Midt-Norge i januar

Innmålingen av tømmer i januar viser en betydelig prisoppgang i fylkene fra Nord-Vestlandet og opp til og med Nordland. Unntaket er for de nokså beskjedne kvanta av furu sagtømmer som omsettes i disse fylkene.