Aktuelt

Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør

For en mannsalder siden ble såvel sagtømmer- som massevirkepris bestemt gjennom sentrale pris- forhandlinger. Sortimentsfordeling og kvalitetsforskjeller sørget likevel for at prisen ikke var identisk landet rundt. كيف تلعب روليتI dag er det knapt noen som kjemper for lik tømmerpris lenger, men en viss geografisk utjevning forekommer fortsatt, i hvert fall der konkurransen ikke er for hard.

På dette oppslaget er fjorårets tømmersalg fordelt på kjøpere i hvert enkelt fylke, slik det framgår av Landbruksdirektoratets tall. مراهنات سباق الخيل Gjennomsnittlig tømmerpris er hentet fra den såkalte VSOP-basen, som inneholder opplysninger om tømmeromsetningen med tilhørende innbetalinger til skogfond.

Se alle kakediagrammene over de ulike tømmeraktørenes aktivitet i de forskjellige fylkene i Norsk Skogbruk nr 3.