Aktuelt

Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør

For en mannsalder siden ble såvel sagtømmer- som massevirkepris bestemt gjennom sentrale pris- forhandlinger. Sortimentsfordeling og kvalitetsforskjeller sørget likevel for at prisen ikke var identisk landet rundt. كيف تلعب روليت



I dag er det knapt noen som kjemper for lik tømmerpris lenger, men en viss geografisk utjevning forekommer fortsatt, i hvert fall der konkurransen ikke er for hard.

På dette oppslaget er fjorårets tømmersalg fordelt på kjøpere i hvert enkelt fylke, slik det framgår av Landbruksdirektoratets tall. مراهنات سباق الخيل Gjennomsnittlig tømmerpris er hentet fra den såkalte VSOP-basen, som inneholder opplysninger om tømmeromsetningen med tilhørende innbetalinger til skogfond.

Se alle kakediagrammene over de ulike tømmeraktørenes aktivitet i de forskjellige fylkene i Norsk Skogbruk nr 3.