Aktuelt

Full skogklasse på NMBU – og mange jenter

I år igjen har søkningen til skogfag vært god og klassen er også i høst fylt opp med 22 studenter, hvorav fem jenter. Flere synes å stortrives med sitt ferske valg. Norsk Skogbruk møtte flere på høstens første m3-forum, skogstudentene ved NMBUs fagforum.Høstens første m3-forum var lagt til et samfunn som er i ferd med å klargjøres for høsten UKE-arrangementer. Og mens Skogbrands folk snakket om sommerens brannsesong, lød friske folkemusikktoner gjennom veggene. Et tjuetalls studenter hadde møtt opp, og blant dem fire førsteklassinger som Norsk Skogbruk kunne spørre om sitt studievalg.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.