Aktuelt

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

Hvert år FSC­-sertifiseres omkring 5 % av tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har imidlertid ordningen vært avledet av en internasjonal standard, men nå har norske parter forhandlet fram en nasjonal standard. Den er ute på høring i våres. Og kan være tilgjengelig for norske skogeiere om et års tid. Hva betyr det for norske skogeiere?Sertifiseringsmantraet i Norge har vært at skogbruket og strukturen med mange små familieeide eiendommer ikke egner seg for FSC­sertifisering. Til tross for det har noen skogeiere, fortrinnsvis i Viken Skog, Mjø­ sen Skog og i Norskog, ønsket å sertifisere seg etter FSC­standarden. Til dette har det blitt brukt en såkalt generisk standard – som er direkte avledet fra en internasjonal standard uten nasjonale forhandlinger bak. Den er laget av en FSC­revisor som har skje­let til norsk PEFC­ og svensk FSC­standard. – Dette er ikke dårlig, men miljøbevegelsen har vært middels fornøyde med denne løs­ ningen, forteller skogsjef Erling Bergsaker i Norskog. Han har vært med i gruppen som har utarbeidet forslaget til den nye FSC­stan­ darden. Her har det sittet representanter fra både skogsiden, miljøsiden og for de såkalte sosiale interessene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.