Aktuelt

Landbruksdirektoratet vil stramme inn foryngelsesplikten

Hogstaktiviteten en har økt mer enn skogplantingen de siste årene, noe som indikerer at ikke alle hogstfelter blir tilfredsstillende forynget. Mye tyder på at problemer er størst i kystfylkene, men foryngelsesplikten gjelder også her. Hovedregelen er at det skal forynges med samme treslag som ble avvirket, dersom det ikke er gitt dispensasjon fra dette. الربح الحقيقى من الانترنت Landbruksdirektoratet vil nå kartlegge situasjonen nøyere og justere regelverket dersom dette vurderes som nødvendig.AV: PER GULDBRAND SOLLI, SEKSJONSSJEF I LANDBRUKSDIREKTORATET

Skogen i Norge vokser som aldri før. Det skyldes ere faktorer. For det første at det i perioden 1960-2000 ble investert mye i planting og skogskjøtsel, og denne skogen har i dag høy tilvekst. مراهنات رياضية For det andre bidrar faktorer som redusert beiting i utmark og et generelt varmere klima. Som en følge av dette øker også tømmerhogsten, og det er bra. لعبة الرهان الرياضي

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.