Aktuelt

Fjerner krav om rettigheter til skogeiers driftsplan i sertifiseringsavtalen

I den nye versjonen av PEFC-standarden er det krav om at det skal foreligge en underskrevet avtale mellom skogeier og gruppesertifikatholder. I Viken skog har man kombinert dette med et krav om innsyn og rettigheter i skogeiers driftsplan. Nå fjernes kravet om rettigheter.Avtalen mellom skogeier og gruppesertifikatholder (skogeierandelslag eller annen tømmerkjøper) skal regulere plikter og ansvar knyttet til etterlevelse av Norsk PEFC Skogstandard. I følge PEFCs retningslinjer er en av skogeiers forpliktelser å sørge for at all relevant informasjon blir meddelt sertifikat- holder eller entreprenør.

I Viken Skogs versjon av denne avtalen har dette punktet fått et tillegg som gir Viken Skog tilgang og rettigheter til bruk av informasjon i eksisterende og nye digitale skogbruksplaner for alle skogeiendommer der dette finnes. De ber altså ikke bare om tilgang til innsyn i planen for de teiger hvor Viken skal ha en drift.

Les mer i Norsk Skobrruk nr 6