Aktuelt

Finansminsteren åpnet tømmerkai i Eikefjord

Sammen med Landruks- og matminister Jon Georg Dale kastet finansminister Siv Jensen glans over åpningen av ny tømmerkai i Eikefjord til 18 millioner kroner.Kaier er et av satsingsområdene regjeringen har levert på, sammen med veger. Bevilgnin- ger til infrastruktur er doblet de siste fire årene og 210 millioner kroner er avsatt i år, der 75 millioner går til tømmerkaier.

VIKTIG INFRASTRUKTUR FOR SKOGBRUKET

Denne gangen var det Eikefjord tømmerkai som ble åpnet. Og her møtte altså regjerin- gen ministersterkt på en gledens dag i Flora kommune i Sogn og Fjordane. – Det er ikke så vanskelig å være velvillig med kronene til norsk verdiskapning. Det er mange som tror at det å drive distriktspolitikk er noe sånn hokuspokus, men det handler om god infrastruktur, om å satse på lokale, private krefter som skaper sine egne bedrifter og sysselsetter mange mennesker. Derfor har det vært viktig å satse på infrastruktur. Derfor har det vært viktig med lavere skatter og avgifter, og det har vi tenkt til å fortsette med, sa Jensen. Det hele ble filmet og lagt ut på Landbruksminister og partifelle Dales Facebook-side. Selv mener han det er viktig å gi skogbruket et løft, og at nye tømmerkaier bidrar til dette. – Først og fremst er det viktig å støtte prosjekter som her i Flora kommune fordi de har store målsettinger om å øke hogsten, noe som øker verdiskapning i distriktet. Til nå har infrastrukturen vært for dårlig og det har vært for dyrt, sier Dale til Nationen.

GIR ØKT AKTIVITET

Helge Kårstad i Kystskogbruket er strålende fornøyd og roser regjeringens innsats. – Dette er en stor dag for alle som er knyttet til skogbruksnæringa. Jeg vil rose den sittende regjeringen for den satsingen de har gjort på logistikken i skognæringen, fra veger i skogen og helt fram til kaikanten. Tømmerkaier som denne gjør det mer lønnsomt å drive skogen langs kysten. Å frakte på båt koster en tiendedel av å frakte langs veg. Dessuten gir det mindre miljøutslipp, sier Kårstad til lokalavisen Firda.

Årlig vil det nå kunne sendes ut 75.000 m3 tømmer fra Eikefjordkaia, som fortrinnsvis går til Trøndelag, men også Sverige og Tyskland. Transportkostnaden skal ifølge Kårstad med dette reduseres med 20-40 kr/m3. Han er svært glad for at det blir

mer lønnsomt å drive ut skogen i hjemfylket . – I mer enn 100 år har det blitt plantet skog her. Dette er store verdier som bør høstes og foredles. Kostbar transport bidrar til å gjøre denne høstingen mindre lønnsom, noe som gjør at færre hogger. Med ny kai vil vi forhåpentlig se større aktivitet i skogene våre, sier Kårstad fornøyd. Han har sammen med fyleksskogmester Torkel Hofset, Magnar Sandvik i Florø entreprenør AS og prosjektleder Gunnvar Seljeseth vært pådrivere i prosjektet.

Les Norsk Skogbruk nr 6