Aktuelt

Etterbetaler 55 kroner pr m3 , men har 600 millioner igjen

Det astronomiske resultatet i Moelven Industrier i 2021 med påfølgende utbetaling av aksjeutbytte gir Glommen Mjøsen-konsernet et overskudd på hele 776 millioner kroner i 2022. Det utløser en rekordstor etterbetaling til tømmerleverandørene, men man blir ikke kvitt mer enn 162 millioner med det. 

Også om vi ser bort fra pengeflommen fra Moelven har Glommen Mjøsen hatt et godt år. Avvirkningen er så godt som uendret fra 2021, skogkulturaktiviteten er høy og dette munner ut i et greit driftsresultat på 13 millioner kroner. Men det er altså finansinntektene fra det som omtales som datterselskapet som gjør susen i regnskapet og gir grunnlag for tidenes etterbetaling, samt en rekordstor overføring på 384 millioner til etterbetalingsfondet. De resterende 230 millionene forslåes tillagt egenkapitalen.

 

MYE VIL HA MER Glommen Mjøsens årsmøte har når dette skrives ikke funnet sted. Men av sakspapirene framgår det at ikke alle er fornøyde med styrets forslag til disponering av overskuddet. Fra skogeierområdene Eidsvold og Vinger – Odal foreligger forslag om at etterbetalingen skal økes til 55 kroner pr m3 for samhandelen også i årene 2020 og 2021. Det betyr en «etter-etterbetaling» på 20 kroner pr m³ for 2021 og 41,50 kroner for 2020, noe som til sammen utgjør rundt 155 millioner kroner. I den vedlagte argumentasjonen hevdes det at dette vil sikre mer likebehandling av andelseiere «uavhengig av tilfeldigheter rundt tidspunkt for leveranse av tømmer». Det hevdes også at «tømmerprisene i Glommen Mjøsen delvis ble holdt nede i perioden for å sikre tilstrekkelig likviditet» i tida etter at Glommen Mjøsen kjøpte seg opp til majoritetseiere i Moelven. Det vises også til at det kan forventes et aksjeutbytte fra Moelven på 450 millioner også neste år, basert på et resultat i 2022 på 1 330 millioner.

Det framgår av sakspapirene at styret ikke har tatt stilling til dette forslaget, det vises bare til Glommen Mjøsens vedtekter. Her framgår det at årsmøtet bare kan gjøre disposisjoner av etterbetalingsfondet etter forslag fra styret.

 

– VÅRT ANSVAR Å BRUKE OVERSKUDDET KLOKT Styreleder Heidi Hemstad har ikke noe imot en debatt om hvordan pengene skal anvendes.

– Vi har forståelse for at andelseierne er utålmodige, men det er vårt ansvar å bruke overskuddet klokt. Vi har lagt oss på den linja at etterbetalingen er knyttet til samhandelen det aktuelle året og vi foreslår at en stor andel av overskuddet overføres til etterbetalingsfondet. På den måten kan framtidige årsmøter disponere disse pengene.

– Viken Skog holder igjen penger for å bruke dem på å gjennomføre konkrete industriplaner. Men du har ikke noe slikt å trekke opp av hatten?

– Vi arbeider med ulike initiativ og er definitivt innstilt på å ta en rolle i utviklingen av verdikjedene i skogbruket. Men vi har foreløpig ikke ett stort konkret industriprosjekt å vise til, slik som Viken nå har. Vi vurderer mulighetene. Jeg skjønner at det kan øke utålmodigheten hos andelseierne. Men det dreier seg her om store summer, disse kan ikke brukes på prosjekter som ikke er grundig utredet. Styret foreslår for øvrig en god etterbetaling på 55 kroner pr m³ for 2022, at det er ulike syn i organisasjonen på hvordan etterbetalingen skal fordeles synes jeg er helt legitimt.