Aktuelt

Etablerer ny tømmeraktør, mister styreplass i Skogeierforbundet

I selskapet Fjordtømmer AS ønsker Ingunn Kjelstad å tenke nye tanker om tømmeromsetning og videreforedling på Vestlandet, med mål om effektivisering og kostnadskutt i verdikjeden. Med det mister hun plassen i styret i Skogeierforbundet.– Transportkostnadene for tømmer på Vestlandet er mye større enn ellers i landet, og derfor blir konkurransekraften til tømmeret her mindre. Det aller meste av tømmeret sendes med båt ut av landet, og det er uheldig på lang sikt. Når vi er så til de grader i hendene på utenlandsk industri er vi svake som verdikjede, og det gir ikke skogeieren motivasjon til å drive skogbruk og heller ikke verdikjeden motivasjon til å utvikle seg. Så vi ønsker å være stedegne og utvikle næringen og verdikjeden her, sier Ingunn Kjelstad som er ansatt som daglig leder i Fjordtømmer AS.

Fjordtømmer AS er eid av Woodinvest AS, skogsentreprenørforetaket Sunnfjord Skog og Glommen Skog AS. Ingunn Kjelstad er fra før daglig leder i Woodinvest. Hun har også bakgrunn fra skogeiersamvirket på Vestlandet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5