Aktuelt

Erna vil være fanebærer

– Utvalget har utfordret oss på ti politiske prinsipper som gir retning og forutsigbarhet fra myndighetene. Og jeg er helt enig, det er det viktigste vi gjør for å realisere innovasjonskraften.Det sa Erna Solberg da hun mottok rapporten Grønn konkurransekraft i slutten av oktober. Hun var klar på at utviklingen går såpass fort at det er vanskelig å forutse de eksakte virkemidlene som må til fremover, men at myndighetene ønsket råd om retningslinjer som sørger for den rette utviklingen.

BRED OMSTILLING

Hun understreket også at omstillingen av det norske samfunnet må være bred.
– Regjeringen har en bred omstillingsagenda. Vi vil få mindre fra olje- og gassektoren i tiden som kommer og skal hente veksten vår fra andre områder, så i tillegg til en lavutslippsprofil må vi også sørge for et bredere næringsgrunnlag for nasjonen Norge for fremtiden. Og grønn konkurransekraft blir en viktig del av dette. Vi skal diskutere alle anbefalingene deres, lovet hun.

Bli abonnent på Norsk Skogbruk for å lese hele saken