Aktuelt

Elkem Rana vil også bruke flis

Elkem Salten har lenge tatt imot det meste av trevirket som blir avvirket nord for Saltfjellet. Nå ønsker Elkem å ta i bruk flis også ved sitt ferrosilisiumverk i Mo i Rana. – Vi vil først forsøke med 10-20 000 tonn i 2019, forteller Øyvind Engan i Elkem Silicon Materials.
Elkem overtok ferrosilisiumverket i Mo Industripark fra Fesil i 2016, og har siden signalisert at de gjerne vil ta i bruk skogsflis i prosessen. Den dreier seg om å utvinne silisium fra kvarts i to smelteovner, og de drøyt 100 ansatte kan produsere 90 000 tonn ferrosilisium og 23 000 tonn såkalt microsilica årlig. Flisa sørger for riktig porøsitet og permebilitet i smeltemassen og vil erstatte kull, forklarer Engan. Han forteller at dersom forsøkene faller heldig ut kan det bli aktuelt å doble flisvolumet. Men om det går an å skaffe dette råstoffet lokalt vet han ikke. Det spørsmålet går videre til Jostein Smemo, salgssjef i Allskog. Han sier at de er i ferd med å levere en prøveleveranse med flis til Elkem, men foreløpig vet lite om hva dette videre kan føre til.