Aktuelt

– Det handler egentlig om å snakke med andre mennesker

– Klyngeprosjekter handler om å nne nye partnere, koble seg opp til dem og bygge tillit. Det sa Hans Eirik Melandsø som er leder for Arenaprogrammet da den nye skogklyngen i Trøndelag hadde sin oppstartkonferanse i oktober.Melandsø understreket at det er helt avgjørende at de enkelte bedriftene tar eierskap til klyngeutviklingen.
– I alle vellykkede prosjekter er det bedriftene som går foran og kommuniserer sine behov tydelig og prosjektet svarer på de behovene, sa han. موقع مراهنات Han la til at et mantra i klynge-Norge nå er at «Vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må». For at prosjektet skal svare på behovene fra bedriftene, kreves det at prosjektledelsen, både klyngelederen og styringsgruppa er aktiv og dynamisk, slo han fast.

Melandsø omtalte Skognæringa i Trøndelag som en litt utypisk klynge i Arena-sammenheng. – Vanligvis er samarbeidsrelasjonene ikke så utviklet, men dere har samarbeidet lenge. كيف تلعب بينجو Det vi håper fra vår side, er at dere skal klare å løfte dere ytterligere, sa han. موقع مراهنات المباريات

Bli abonnent på Norsk Skogbruk for å lese hele saken