Aktuelt

– Dere er kanonviktige

Skog- og trebransjen ble formelig overøst av godord fra en entusiastisk Landbruks- og matminister Olaug Bollestad da hun åpnet årets Skog og Tre-konferanse på Gardermoen idag. Men hun dro også fram konkrete tiltak for å øke etterspørselen etter bransjens produkter.– Forvalteransvaret er en grunnverdi for meg som Kr.F-er,

og ingen er bedre enn dere til å ivareta dette på en bærekraftig måte, sa Bollestad. Hun skrøt også uhemmet av sine opplevelser i skogen i løpet av de månedene hun nå har vært Landbruks- og matminister. Ikke minst var hun imponert over kompetansen og entusiasmen «en taus mann» hadde lagt for dagen da han fikk i gang skogsmaskinen med Bollestad som passasjer.

Hun snakket også om behovet for fortsatt å utvikle teknologi og gode transportløsninger for å få trevirke kostnadseffektivt ut av skogen og dermed bedre lønnsomheten. Og som tidligere intensivsykepleier og helsepolitiker har jeg vært opptatt av forskning på menneskenes helse. Men det er like viktig her, derfor har regjeringen økt satsingen på dette, sa hun.

Men det er nok bruken av trevirke politikerne har størst mulighet til å påvirke, og det var her Bollestad var mest konkret. – Jordbruksavtalen vi ble enige om sist helg inneholder virkemidler for å øke bruken av tre i landbrukets driftsbygninger. Her investeres for milliarder hvert år og bøndene burde jo selvfølgelig bygge i tre. Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA skal nå utarbeide en felles handlingsplan for praktisk iverksettelse av bioøkonomien. Og jeg vil snart innkalle til et dialogforum, en formalisert møteplass mellom FoU-miljøer og sentrale aktører i skog- og trebransjen, sa Bollestad.

Og ved offentlige innkjøp mente hun politikerne på alle nivåer må tenke gjennom hva de virkelig vil. – Tenk når det bygges en barnehage i tre og man så kan ta med barna ut i skogen og gi dem kunnskap om hvordan dette har blitt til. Dere er kanonviktige – og vi skal bidra til at dere får gjennomført for de ambisjonene og utløp den optimismen som jeg har opplevd i bransjen, avsluttet Bollestad.