Aktuelt

De som overlevde

Norske Skog og Borregaard lever i dag. Årsaken til dette er at de ikke delte den omforente forstå­elsen som dominerte i norsk treforedlingsindustri på 50-70-tallet. Det mener professor ved BI Eli Moen.Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.