Aktuelt

Ber om 60 millioner til skogsentreprenørene

Med MEFs Bjørn Lauritzen i spissen ber nå skognæringa om støtte til å holde entreprenørene i aktivitet. Det gjøres best ved å støtte drifter som krever mye arbeid og gir lite tømmer.



En unders.kelse Maskinentrerenørenes Forbund (MEF) gjorde 2. april, viser at 80% av entreprenørene…

Les mer (side 8)