Aktuelt

AT Skog: Overskudd og motormanuelt tilskudd

Årsmøtet i AT Skog gikk rolig for seg. I 2016 klarte andelslaget å hente opp igjen underskuddet på nærmere 15 millioner kroner fra 2015, og årsresultatet landet på omkring 10 millioner i pluss. Og til tross for at andelslaget har blant de laveste tømmerprisene, klaget ingen. Derimot ble det overraskende nok vedtatt tilskudd for motormanuell hogst.Les mer i Norsk Skogbruk nr 5.