Aktuelt

Arvid Eriksen også til Nortømmer

Arvid Eriksen har vært ansatt i Allskog i ulike funksjoner i 24 år, bl.a som region- leder, og nå sist som Skogsjef Produksjon. Han sa opp denne stillingen i mai og er fra 1. september å finne som tømmerkjøper for Nortømmer i Sør-Trøndelag.Les mer i Norsk Skogbruk nr 9.