Aktuelt

Alle vil ha tilskudd

Etter en ytterst kjapp saksbehandling og h.ring ble det 14. april vedtatt en forskrift om ekstraordinært tilskudd til planting i vår. Dermed kan det søkes om 1,30 kroner pr utsatt plante. Tilskuddet er ment å kompensere for merkostnader koronautbruddet har medført for plantingen, men det stilles ikke krav til …Les mer (side 25)