Aktuelt

– Å bruke skogen mer er et av de beste klimatiltakene vi kan gjøre!

Det sa landbruks og matminister Olaug Bollestad da hun besøkte skogen på Losby Bruk i Lørenskog onsdag denne uka. Bakgrunnen for skogturen var at det de siste ukene har virket på noen politikere som at det å kutte i rødt kjøtt er den eneste måten å nå klimamålene på. Og dette begynte statsråden å bli lei av å høre. – Jeg blir litt irritert når debatten bare dreier seg om kjøtt og kosthold. Det er viktig i et folkehelseperspektiv, men de store klimatiltakene handler om å bruke skogen vår. Det er der vi har det store potensialet i å få klimagassutslippene ned, sa hun.

Norskog var vertskap for skogdagen på Losby Bruk der Erling Bergsaker er bestyrer. Og det var departementet selv som hadde tatt kontakt for at statsråden skulle få kommet ut og få utløp for sin frustrasjon. I skogen ble hun traktert med bålkaffe og fikk prøve både ryddesag og planterør. Dagen gjorde henne nok godt, hun var alt annet enn irritert da hun motvillig måtte forlate bålplassen og rusle tilbake til bilveien. Da hadde hun ettertrykkelig understreket at potensialet i skogen er lang større enn det som blir utnyttet i dag.

På spørsmål fra Norsk Skogbruk om hva hun tenker om at overføringene til klimatiltak i skogbruket over statsbudsjettet for 2020 var lavere enn det som ble brukt i 2019,svarte hun at  skogen blir en viktig del av den klimaplanen som nå skal lages etter at rapporten Klimakur 2030 ble lagt fram.

– For oss som nasjon er dette et billig klimatiltak i forhold til veldig mange andre klimatiltak, og da er det å gi støtte både til å plante ny skog og pleie den som vokser viktig. Når vi vet at halvparten av klimagassutslippene våre bindes i skogen, har vi jo et kjempepotensial i dette, og derfor vil jeg jobbe for å sikre at vi framover ser dette potensialet og bruker det på en god måte. Samtidig som vi skal ta vare på naturmangfoldet, for hvis vi ikke tar vare på det, ødelegger vi greina vi sitter på. Så det er viktig å klare å balansere dette. Klimaarbeidet er ikke bare her og nå, det er også et langsiktig arbeid og da må vi skjønne og bruke denne resursen, sa Bollestad.

Hun mente også at myndighetene kan bidra til ny skogindustri her i landet.

– Ja, absolutt. Vi må ta treverket i bruk og snu virkemidler og støtteordninger for å sikre at dette klarer å utvikle seg på en god og bærekraftig måte. Det finnes et stort potensiale nå, alt du kan lage av olje kan lages av tre, det å tenke på den måten blir et viktig klimatiltak, fra måten vi tenker drivstoff på til måten vi tenker produksjonsformer på. Skogen blir jo den nye olja, sa Bollestad.