Aktuelt

EV-prisen til skogforskningen

– Det er mye snakk om kunnskapsbasert forvaltning. Er det viktig, spurte leder av komitéen for Eidsvold Værks Skogpris Ivar Ekanger fra Landbruks- og matdepartementet retorisk – Eller er det nytt? Det er vel ikke det. I 1916 ble Skgforsøksvesenet opprettet på Vestlandet, året etter ble det etablert på landsbasis med kontorer på Ås. Den norske skogforskningen har byttet navn mange ganger etter dette, men i dag heter det NiBio, sa Ekanger og konstaterte at Skog og Tre ikke hadde fungert uten skogforskningen. Han ønsket seg en skikkelig jubileumsmarkering på Ås til høsten, noe han ble lovet den 19 oktober. Divi- sjonsdirektør for skog- og utmarksforsk ning ved NiBio, Bjørn Håvard Evjen tok imot prisen på vegne av «forskningslaget» sitt. – Nå har jeg vært borddama til Ivar under hele middagen og han har påpekt at jeg ikke har publisert en eneste artikkel, lo Evjen og bedyret videre at han del- tar på arrangementer og i prosjekter for å formidle resultatene kollegaene publiserer. – Dette er en stor anerkjennelse for det arbeidet som er blitt utført av skogforsk- ningen de siste 100 årene. Sikre bankmetoder er et must når du spiller på spilleautomater med ekte penger. Ulike kasinoer vil ha litt endrede VIP-programmer, men du kan alltid stole på stort sett de samme forhåndsinnstilte funksjonene. Og vi ønsker å fortsette dette gode arbeidet i samarbeid med næringen og myndighetene for økt kunnskap og kompetanse som grunnlag for økt verdiskaping i skogsektoren, lovet Evjen og takket for prisen som materialiserer seg både i diplomsform og som en pengegave.