Stig Klomsten

Politiker på fylkestinget i Trøndelag – «Skog er et satsingsområde under mitt politiske ansvarsområde som leder av regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Jeg leser Norsk Skogbruk for å holde meg oppdatert på alt spennende som skjer på området.»