Rune Johnsen

Konsernsjef i Kjeldstad Holding AS og Støren Treindustri AS – «Norsk Skogbruk gir et godt bilde av hva som rører seg i norsk skog- og trenæring, og er en nyttig informasjonskanal også for oss som en stor og innovativ industriell aktør.»