Lisbeth Rustad

Aktiv skogeier –«Jeg leser alltid Norsk Skogbruk fordi det er så gode faglige artikler. Det er målrettet lesing på temaer jeg diskuterer med andre.»