Kjersti Kinderås

Leder for Woodworks! Skogklynge i Trøndelag – «Norsk Skogbruk gir faglig påfyll og oversikt over hva som skjer i skognæringa i hele landet. Norsk Skogbruk er det eneste uavhengige fagtidsskriftet for skogområdet i Norge og det trenger vi!»