Gudmund Nortun

Administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog SA –«Når jeg har lest Norsk Skogbruk føler jeg meg oppdatert på det sentrale som skjer. Jeg syns bladet skriver om det som er viktig for næringen.»