Ernst Bolås

«Norsk Skogbruk er et uavhengig fagblad med mye godt fagstoff, som har vinklinger fra både kjøpers og selgers ståsted. I tillegg gir bladet innblikk i aktuelle saker fra hele verdikjeden. Slik gir bladet er godt helhetlig blide av skognæringa.»Skogeier og driftssjef i SB Skog

Meld deg på Norsk Skogbruks gratis nyhetsbrev

Få siste skognytt rett på mail