Ernst Bolås

Skogeier og driftssjef i SB Skog –«Norsk Skogbruk er et uavhengig fagblad med mye godt fagstoff og vinklinger fra kjøpers og selgers ståsted. Bladet gir innblikk i aktuelle saker fra hele verdikjeden. Slik gir bladet et godt helhetlig bilde av skognæringa.»