Bjørn Hystad

Skogbrukssjef i Voss kommune –«Som tilsett i offentleg forvaltning er det naudsynt med fagleg oppdatering. Norsk Skogbruk er ein av mine viktigaste kjelder til det.»