Ukategorisert

Fikk plante der hun kjørte hogstmaskin

Noe av det første Olaug Bollestad gjorde som nybakt Landbruks- og matminister i fjor vinter var å besøke Arnfinn Hagestuen i hogstmaskinen, mens han avvirket virkesrik kulturskog i Gjøvik kommunes skog. Vel 13 måneder etter var Bollestad tilbake og plantet på den samme flata.Egentlig skulle statsråden deltatt på en plantedag for skoleelever, i regi av Glommen Mjøsen Skog. Denne ble naturligvis avlyst, men flata skulle jo tilplantes likevel. Og Bollestad har plantet skog før, under oppveksten i Rogaland, og stilte gjerne opp med plantebelte og hullpipe igjen, sammen med Glommen Mjøsens direktør Gudmund Nordtun. Og i en tid der det ikke arrangeres så mye stilte både NRK og TV2 opp til denne seansen. De fikk høre den tidligere intensivsykepleieren snakke om skogen som naturens lunger, og hun ville altså selv være med å bidra til å gjøre disse mer robuste.

Bakteppet var som kjent også at årets plantesesong før påska se ut til å bli vanskelig, siden koronasituasjonen ville hindre sesongarbeiderne fra utlandet å komme. Nå har unntaksbestemmelser sørget for at en god del av disse likevel kommer. Men i tillegg ble det også temmelig kjapt innført et ekstra tilskudd på kr 1,30 pr plante, for å bidra til å få ut de 28 millioner plantene som er klare til utsetting – og som er verdiløse dersom de ikke kommer i bakken innen utgangen av juni.

Men disse pengene er kjapt skaffet til veie gjennom omdisponering av årets LUF-midler, som skulle gått til veibygging, skogbruksplaner og skogkultur. Det er med andre ord ikke snakk om såkalt «friske midler».

– Når det nå hostes opp milliarder til flyselskaper og andre som rammes av krisen, hadde det da ikke vært naturlig at også de langsiktige investeringene i skogen ble tilgodesett med ekstrabevilgninger?

– Signalene fra bransjen var tydelige på at noe burde skje raskt for å sikre planteaktiviteten. Og det kunne vi få til ved å omdisponere midler som det foreløpig ikke var søknader til. Dessuten nyter jo også skogbruket godt av de generelle ordningene for permittering og dekning av faste kostnader som Stortinget har vedtatt.

Og planteaktiviteten ser altså ut til å være i rute, da statsråden etter vel utført plantearbeid besøkte Biri planteskole fikk hun se hektisk aktivitet med pakking og utkjøring av planter. 

Skogeierforbundets direktør Per Skorge var også tilstede på planteseansen. Han argumenterte for en pakke som skal sørge for at entreprenørene kan holde hjula i gang, når sagbrukene nå ser ut til å redusere sine tømmerkjøp. – Det handler om å sette i gang aktivitet i «dårlig» skog som normalt ikke er lønnsom å drive og som hovedsakelig genererer massevirke. Vi har regnet ut at 60 millioner til dette vil spare 74 millioner i dagpenger og støtte til faste utgifter. I tillegg får vi en bedre skog, sa Skorge. Landbruks- og matministeren lyttet interessert til dette, men lovte naturligvis ingenting.

TRAVLE: Vitalia PlatkencUni fra Litauen (t.v.) Jaanna Kukua fra Polen er på plass og i full sving med pakking og lasting av planter hos Skogplanter Østnorge på Biri.