Stafettpinnen

Kven er Vestlands-skogeigaren?

Stafettpinnen: Vi har ikkje lange tradisjonar for skogbruk på Vestlandet. Tvert imot har vi ein førstegenerasjonsskog i sin beste veksealder. Og vi har unge og i mindre grad «aktive» skogeigarar som er i ferd med å ta over den eldre generasjonen sine granplantingar frå etterkrigstida.Tekst:  Dirk Kohmann, fagdirektør for skog, tre og grøne verdiar hos Fylkesmannen i Vestland

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.