Premium - Plus

JOB:U – Systemet som rekrutterer ungdom til skogsjobb

JOB:U jobber for å mobilisere norsk ungdom til skogsjobb på sommeren – et behov som ble svært tydelig da sesongarbeiderne fra utlandet uteble i vår. Dessuten blir ungdom oppmerksomme på skognæringa som arbeidsplass. «Og vi blir en snakkis.» 

I vår måtte næringa ad hoc kaste seg rundt og mobilisere norsk ungdom til skogsjobb. For Glommen Mjøsen ble det en vellykket dugnad, men «mye armer og bein», som de karakteriserte det (se egen sak: ). JOB:U jobber mer langsiktig og systematisk for å rekruttere de unge til sommerjobb i skogen, men kanskje også på sikt. Rekruttering til utdanning og omdøm­ mebygging er nemlig også et mål.

Og i sommer har Skogselskapene hatt 70 ungdommer gjennom sitt opplæringssystem. – Nå begynner det virkelig å rulle, mener Lars Erik Røn­ ningen og May­Sylvi Skinnerlien i Skogselskapet i Hedmark og Opp­ land.

BLIR KJENT MED NÆRINGA

JOB:U handler primært om ungskog­ pleie som stort sett har sesong når ungdommen har ferie, men i sommer har det også innebåret planting – sær­lig da plantesesongen ble utvidet med tre uker ut i juli. – JOB:U tilbyr opp­ læring i ungskogpleie (og i år også planting), oppfølging og garanterer tre uker sommerjobb i skogen. Det er både sikkerhetsopplæring i ryddesag og innføring i ungskogpleie på pro­ grammet. I tillegg får deltakerne ver­neutstyr som en del av pakka, fortel­ler Rønningen fornøyd.

– I tillegg får vi til en dag med et annet skoglig tema – som gir ytterlig­ere innblikk i næringa. I år har arbeidsgjengene fått besøke hogstlag og drifter og pratet med maskinfører­ne. Og noen har vært med skogbruks­ sjefer ut på jobb og sett på vegpro­sjekter og plantekontroll. Dette er ment som en pakke for å bli kjent med næringa, legger Skinnerlien til.

BRED STØTTE

Midlene til opplegget får prosjektet fra flere hold. – Næringa støtter opp om prosjektet og er svært positive og interesserte. Vi får midler både fra Glommen Mjøsen Skog, SB Skog, StoraEnso og Skogkurs. Det utløste også midler i fylkeskommunen, fordi næringa stiller opp, forteller Skinner­lien. I tillegg har Gjensidigestiftelsen bidratt med innkjøp av ryddesager i år. – At vi kan stille med utstyr også senker terskelen for at flere kommuner blir med. Det hjelper å kunne dele kostnaden på ryddesager, sier hun.

12 kommuner har til nå vært med. Det er kommuner i Innlandet, der prosjektet har oppstått. (I tidligere Hedmark fylke). Men dette har spredd seg til både Oppland, Buske­rud og Akershus. Og Rønningen og Skinnerlien opplever at andre fylker også er interessert i ordningen. Både Østfold og Trøndelag ser nå på opp­ legget. Og det har dukket opp spørsmål både fra Nord­Norge og Vestlan­det. Målet er å få til en landsdekkende ordning, så det er mulig å nå ut til all interessert ungdom, sier de.

 

STOR INTERESSE

Interessen har vært kjempestor, særlig i år. Målgruppen er ungdom mellom 15 og 25 år, og ordningen treffer både skoleungdom og de som er mellom studier eller venter på å komme ut i militære. I år fikk JOB:U søknader fra 240 håpefulle, men hadde bare plass til 70, inkludert fire arbeidsledere. Disse rekrutteres fra NMBU på Ås og fra Høyskolen på Evenstad. – De får en god erfaring gjennom å være binde­ leddet mellom arbeidslaget sitt og kommunene, allmenningene eller skogeierne de jobber for. De blir en slags skogbruksledere og er satt til å styre ungdomsgjengen i tillegg til å formidle om faget, forteller Rønnin­gen som opplever at ungdom som snakker til ungdom om faget de har valgt, er god rekruttering.

 

VIL DOBLE TIL NESTE ÅR

JOB:U har gjennomført to års prøve­ prosjekttid med støtte fra Verdiskap­ ningsfondet og fortsetter nå med et treårig prosjekt i Innlandet som skal videreutvikle prosjektet og bygge på de erfaringene man allerede har.

– Målet er å mobiliserere flere. Vi jobber for å doble antallet kommuner og arbeidere allerede neste år, sier Rønningen.

 

STOLT UNGDOM OG MESTRING

Skinnerlien tror denne sesongens spesielle forhold har fått enda flere i næringen til å få øynene opp for arbeidet som gjøres i JOB:U.

– Fokuset vårt er å sikre lokal arbeidskraft i skogen, og det behovet har vi jo sett i år. Vi har først og fremst drevet med ungskogpleie, men i år har plantingen også blitt aktuell.

Og vi tror det er bra at deltakerne blir kjent med flere typer skogjobber. De skjønner at dette ikke går av seg selv og er en jobb som faktisk må gjøres. Det er viktig i seg selv og er ikke en selvfølge, sier hun.

Begge opplever at ungdommen får øynene opp for næringa og blir stolte av jobben de gjør. – Det er jo hardt fysisk arbeid og de skal ta ansvar for sikkerhet og dessuten sørge for at de får i seg nok næring og drikke. Det er litt å passe på. For mange er dette før­ ste møtet med å planlegge og styre en arbeidsdag ordentlig, med jobbeøkter, matpakke og pauser. Det gir selvsten­ dighet, påpeker Rønningen.

REKRUTTERER: Lars Erik Rønningen og May Sylvi Skinnerlien i Skogselskapet har nå to års erfaringer med å mobilisere og lære opp ungdom til sommerjobb i skogen. De neste tre er målet å spre ordningen til hele landet. Årets sesong har gitt JOB:U prosjektet som har som mål å sikre lokal arbeidskraft, ekstra moment.

 

32 % REKRUTTERING

Skinnerlien og Rønningen opplever også at tiltaket betyr noe for norsk arbeidskraft i skogen. – Ungdommen snakker sammen og anbefaler hver­ andre. Det skapes nettverk og ryktene går. Mange blir kjent med ei næring de ikke har visst noe om og får en god opplevelse med sommerjobben i skogen. Resultatet på sikt tror vi blir mer lokal arbeidskraft og godt omdømme, sier Skinnelien.

– Og vi måler rekrutteringa, legger Rønningen til. Dette er imidlertid litt tidlig, men noen resultater er allerede på plass. – Vi har noen tall fra videre­ gående skoler og universiteter og det viser seg at 32% av de som var med på JOB:U de to siste årene har gått videre på skogbruk, enten de har gått fra naturbruk til skogbruk eller valgt høyere utdanning, forteller han for­ nøyd. – Så vi skal ikke undervurdere at denne erfaringen fra skogen er noe ungdommene tar med seg inn i andre yrkesvalg også. Det er også verdifullt å ha forståelse for vår næring i andre yrkesgrupper, poengterer Skinnerlien.

Rønningen og Skinnerlien jobber ufortrødent videre med JOB:U til neste år og ønsker alle i næringen hjertelig velkomne til samarbeid, hvis det etter årets sesong er flere som ønsker å spinne videre på sine erfar­inger med lokal arbeidskraft. •

Les også: Ungdommen kan og vil!

Les hele Norsk Skogbruk nr 9 her.