Aktuelt

– Som korona på gamlehjemmet

Årets barkbilleskader i Vestfold og Telemark kom på et ugunstig tidspunkt, avvirkningen måtte som tidligere omtalt bremses på forsommeren, på grunn av store tømmerlagre både på veikant og hos sagbrukene. Men økt eksport og lagernedbygging gjennom sommeren har bedret situasjonen, og Viken Skogs driftsapparat har arbeidet mye med å flytte driftskapasitet for å redde verdier. – Å få inn biller i en hogstklasse 5 i disse områdene er som å få korona inn på gamlehjemmet, da går det fort. Vi har jo litt bedre tid nå, det går noen måneder før billene rører på seg igjen. Og avsetning er ikke noe problem, jeg vil oppfordre skogeiere med allerede angrepet eller utsatt skog om å ta kontakt, slik at de gjenværende verdiene kan reddes, sier Lars Kristen Haug, skogsjef for Viken Skogs region Nord og Vest. 

Les hele Norsk Skogbruk 10 her