Økonomi og marked

Nok tømmer – økte prisen likevel

– Det ligger an til rekordavvirkning, vi har betydelige tømmerlagre og eksporten av sagtømmer er rekordstor. Dessuten faller trelastprisene nå både ute i verden og her hjemme, sa Bergene Holms direktør Erlend Løkken på Skogforum. Han hadde fått den utakknemlige oppgaven å forklare deltagerne hvorfor tømmerprisen ikke har økt i takt med trelastprisen.Løkken dro først den etter hvert velkjente historien om hva som fikk trelastprisene til å gå rett til himmels: – Prisnivået på trelast har til dels vært kunstig lavt, når terrassebord eksempelvis selges til kr 9,90 pr meter er det fordi byggevarehusene bruker produktet som lokkevare. I tillegg hadde vi før koronaen en situasjon med fulle trelast- og tømmerlagre både i Norge og Sverige. Så da usikkerheten bredte seg i mars i fjor valgte mange å stenge ned. Dermed gikk «tørkedøgn» tapt og de tar du aldri igjen, så da etterspørselen gikk til himmels utover sommeren på grunn av all hjemmesnekringen minket lagrene fort. Dette falt sammen med en kraftig etterspørselsvekst i USA, som Kanada ikke klarte å dekke, her har jo barkbillene tatt rundt en milliard m³, sa han.

 

– MEDIA OVERDRIVER

Og særnorske trelastpriser er ikke noe alternativ: – Vi har 40 % eksport og dermed god føling med prisene internasjonalt. Da disse gikk til himmels, bestemte vi oss raskt for å følge dette prisnivået også her hjemme. Og når alle marginer og påslag videre i kjeden regnes i prosent blir det fort store utslag, dog ikke så store som media har fremstilt det, sa Løkken. Konkurranselovgivningen setter klare grenser for hva det kan informeres om, Bergene Holm kan derfor ikke fortelle hva trelasten koster når den går ut av portene hos dem. – Men Treindustrien har beregnet de økte trelastkostnadene for en enebolig i tre til 55 000 kroner. Det er ganske langt fra noen av historiene som har versert i media, sa han.

 

VIL VOKSE VIDERE

Og selv om toppen for trelast nå altså er passert, mente Løkken at «dagens rekordhøye sagtømmerpriser» vil bli liggende fast en stund, i hvert fall ut året. – Det mest spennende blir hva somskjer tredje kvartal neste år. Tradisjoneltbygger vi lager gjennom vinterhalvåret og satser på å få avsatt det i løpet av sommeren. Om det skjer nå avhenger av «pandemirekylen» og hva svenskenegjør. Om de igjen begynner å sende trelast til Norge vil markedet bli et annet, sa Erland Løkken.Men han etterlot i hvert fall ingen tvil om at konsernet han leder er rigget for videre vekst, og viste at tømmerforbruket deres har økt fra 850 000 m³ i 2013 til mer enn 1.1 million m³ i fjor. – Vi investerer videre for økt produksjon både ved Nidarå og Haslestad, gjerne også på Brandval hvis dere hjelper oss med å få etablert en tømmerterminal der, sa Løkken.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 11. her.