Aktuelt

Uavklart om tømmerterminalen på Lierstranda

Lier kommune har vedtatt og fått godkjent en kommuneplan der industriområdet på Lierstranda omreguleres til bolig, den såkalte Fjordbyen. Men en samlet skognæring kjemper, med støtte fra NHO og LO, for å fortsatt kunne skipe ut tømmer fra Lierstranda eller et nærliggende område. Verken Lier eller Drammen kommune vil ha noen tømmerhavn, men fylkestinget i Buskerud vedtok nylig med knappest mulig flertall å iverksette en regional planprosess for lokalisering av en slik havn.Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.