Aktuelt

Tømmeraktørene 2018: Gode tider, skjerpet konkurranse

Store snømengder og en uvanlig tørkesommer til tross: Med rekordavvirkning og høye tømmerpriser ble 2018 et godt år for skogeierne og de fleste tømmeraktørene. Men større tømmerverdier har også skjerpet konkurransen og dette har medført tap av markedsandeler for andelslagene Vestskog og Allskog.Kort fortalt:
– Mjøsen er fornøyd med 2018
– Etterbetaling for tre siste år i AT Skog
– Større overskudd, mindre tømmer for Allskog
– Rekordstor etterbetaling i Glommen
– Kraftig volumtap for Vestskog
– Nortømmer øker langs kysten
– Sterke tall fra Viken

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.